Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi
Eser Adı
İstanbul Rami Kütüphanesi

Rami Kütüphanesi Bağış Politikası

Halk Kütüphanesi kimliğimizle, her alan ve amaca hizmet eden, her yaştan okuyucu ve kullanıcıya hitap eden bir kütüphane olmamız sebebiyle bağış ilke ve sınırlarımızı belirlememiz gereklidir. Bağışlar, aşağıdaki maddeler uyarınca bağışa konu eser ya da koleksiyonun incelemesi ve inceleme sonunda bu eser ya da koleksiyonun uygun bulunmasından sonra Kütüphane’ye kabul edilecektir:

Materyal Seçimi ve Bağışlarla İlgili Ölçütler:

Bağış yapılan tarih, bağışta bulunan kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve e-posta adresleri alındıktan sonra bağışa konu olan eserler aşağıdaki kriterlere göre incelenecek ve inceleme sonucu muhataplara iletilecektir:

 • Bağış yapılacak yayınlar Rami Kütüphanesi’ne uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 • İçerik açısından, kişileri yönlendirme amacı taşıyan siyasi vb. propaganda içeren yayınlar ile yargı kararıyla yasaklanmış yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 • Fiziksel açıdan hasarlı, sayfaları eksik, üzerinde başka bir kurumun aidiyet kaşesi bulunan yayın ve bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilemez.
 • İlköğretim ve lise ders kitapları, teksir, fotokopi ile çoğaltılmış ya da korsan basım yayın ve bilgi kaynakları bağış olarak kabul edilemez.
 • Fen bilimleriyle ilgili yapılacak bağışlarda, yayınların güncelliğinin devamı göz önünde tutulur. Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar bağış olarak kabul edilebilir.
 • Gazeteler, gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar, devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar, dergilere ait makalelerin ayrı baskıları, bağış olarak kabul kabul edilemez.
 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar, tek sayılar ve makalelerin ayrı basımları bağış olarak kabul edilemez.
 • Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. gibi çok ciltli eserler bağış olarak kabul edilemez.
 • Bağışçıya ait kişisel notların bulunduğu evrak ve sair özel belge ve eşyalar kütüphane koleksiyonuna giremeyeceğinden bağış olarak kabul edilemez.
 • Bağış yapan kişiler, yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve talepte bulunamazlar.
 • Kütüphane içinde, dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde, özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar, yazma ve/veya nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir.
 • Kütüphanemize toplu bağış yapılmak istenirse bu husustaki dilekçe ile kitap örneklerinin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
 • Müdürlüğümüz aldığı bağış ile ilgili tüm tasarrufa sahiptir. Bağışları kütüphane koleksiyonuna katabilir, ayıklayabilir ve/veya başka bir kuruma bağışlayabilir.

Bağış birimi iletişim: [email protected]

Dahili: 1062