Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi
Eser Adı
İstanbul Rami Kütüphanesi
Yaşayan Mekan

Kitap Tavsiyeleri ve
Yeni Gelenler

Felsefe, Psikoloji

Eckert Animal Physiology
Eckert Animal Physiology

Bu klasik hayvan fizyolojisi metni, moleküler mekanizmalardan düzenlenmiş fizyolojik sistemlere ve çevrelerindeki tüm organizmalara kadar tüm organizasyon seviyelerinde fizyolojinin genel ilkelerini gösteren karşılaştırmalı örneklere odaklanmaktadır. Bu ders kitabı, hayvan fizyolojisi alanında yetkili ve eksiksiz bir rehberdir ve öğretimde üç aşamalı bir yaklaşım kullanır.

Karşılaştırmalı Yaklaşım temel mekanizmaları vurgulamakta ancak evrimin nasıl çeşitlilik yarattığını göstermek için farklı türlerdeki fizyolojik işlev modellerine izin vermektedir. Bu yaklaşım, öğrencileri fizyolojik sistemleri yöneten temel ilkeleri takdir etmeye teşvik eder. Deneysel Vurgu, öğrencilerin bilimsel keşif sürecini anlamalarına yardımcı olur ve fizyoloji bilgimizin nasıl sürekli arttığını gösterir ve son olarak Bütünleştirici Yaklaşım, moleküler etkileşimlerden bir organizma ve çevresi arasındaki etkileşimlere kadar tüm organizasyon seviyelerinde belirli fizyolojik sistemler hakkında bilgi sunar.

Doğa Bilimleri, Matematik

Complex Variables A Physical Approach with Applications and MATLAB
Complex Variables A Physical Approach with Applications and MATLAB

Kompleks Değişkenler, tam sayı alanının cebirsel özelliklerinden Cauchy integral formülünün dayattığı analitik özelliklere ve konformallikten kaynaklanan geometrik niteliklere kadar bu konuyu tüm yönleriyle ele almaktadır: A Physical Approach with Applications and MATLAB, teoriyi pratikte kullanmaya özellikle vurgu yaparak bu konunun tüm yönlerini araştırıyor.

İlk beş bölüm kitabın ana materyalini kapsamaktadır. Bu bölümler temel kavramları, holomorfik ve harmonik fonksiyonları, Cauchy teorisini ve uygulamalarını ve izole tekillikleri kapsamaktadır. Sonraki bölümlerde argüman prensibi, geometrik teori ve konformal haritalama ele alınmakta, ardından harmonik fonksiyonlar daha ileri düzeyde tartışılmaktadır. Yazar ayrıca Fourier ve Laplace dönüşümlerinin yanı sıra kısmi diferansiyel denklemler ve sınır değer problemleri ile ilgili bölümlerle karmaşık değişkenlerin gerçek dünyada nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı bir bakış sunmaktadır. Son bölüm, karmaşık değişkenleri incelemek için kullanılabilecek Mathematica®, MapleTM ve MATLAB® gibi bilgisayar araçlarını incelemektedir. Her bölüm fizik ve mühendislik alanlarından fiziksel uygulamalar içermektedir.

Daha fazla öğrenme için yeni yönler sunan bu metin, modern öğrencilere matematik bilimlerinde gelecekteki çalışmaları için güçlü bir araç seti sağlar.