Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi
Eser Adı
İstanbul Rami Kütüphanesi

Projeler

BİBLİYOTERAPİ KÜTÜPHANE PROJESİ (BKÜP)

BİBLİYOTERAPİ KÜTÜPHANE PROJESİ (BKÜP)

Kütüphanede Bibliyoterapi Uygulamaları

Yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu iyi oluş…

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi ile Marmara Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Bibliyoterapi Kütüphane Projesi Rami Kütüphanesi’nde danışma ve rehberlik odaklı kullanıcı hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu konuda diğer kütüphanelere öncülük yapılması amacıyla iki kurum tarafından bir bibliyoterapi projesi olarak ortaya çıkarıldı.

Bibliyoterapi Kütüphane Projesi (BKÜP) ile kütüphanecilik hizmetleri kapsamında toplum temelli ruh sağlığını geliştirme çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Kitaplarla iyileşme anlamına gelen bibliyoterapi çalışmaları, klinik bibliyoterapi ve gelişimsel bibliyoterapi olarak ikiye ayrılıyor. Psikologlar tarafından gerçekleştirilen klinik bibliyoterapi uygulamaları tedavi amaçlı iken, kütüphaneciler tarafından gerçekleştirilen gelişimsel bibliyoterapi uygulamaları hem yetişkinler hem de çocuklar için ruh sağlığını koruyucu ve önleyici uygulamaları içeriyor. Toplumdaki bireylerin iyi oluşları ile sağlıklı toplumu, kitap okumaları ile de toplumun kültürünü geliştirmeyi amaçlayan projenin ulusal çapta birçok hedefi bulunuyor.

Üç yıl olarak planlanan projenin birinci yılında Rami Kütüphanesi’nde bibliyoterapi uygulamalarının geliştirilmesi ve kalıcı bir hizmet haline getirilmesi amaçlandı. Bu sürecin ilk altı ayı proje ekibinin bibliyoterapi üzerine pilot uygulama çalışmaları 2023 yılının sonunda tamamlandı. 2024 yılının ilk altı aylık sürecinde Rami Kütüphanesi bibliyoterapi uygulama çalışmaları rutin bir hizmet olarak sunulması planlandı. Proje kapsamında, proje ekibinin aldıkları teorik bibliyoterapi eğitimleri ve yaptıkları pilot uygulama çalışmaları ile okuma etkinlikleri, kitap kulüpleri ve rehberlik oturumları gibi birçok etkinlik gerçekleşecektir. 72 saat teorik eğitimi, 9 pilot uygulama, 36 yetişkin atölyesi, 47 çocuk atölyesi, 10 panel, 48 seminer ve 37 söyleşi gerçekleştirilerek toplamda 8583 kişiye ulaşılmıştır.

Projenin ikinci yılında Rami Kütüphanesi bünyesinde bir “Bibliyoterapi Eğitim Merkezi” kurulması planlanıyor. Böylece, diğer kütüphanelerde çalışan kütüphanecilere yönelik gelişimsel bibliyoterapi eğitmen eğitimlerinin verilerek bibliyoterapi uygulamalarının diğer kütüphanelerde de yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Projenin üçüncü yılında ise Rami Kütüphanesinde akademik çalışmalar için bir “Bibliyoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması ve ulusal çapta bir merkez olması planlanıyor. Proje tamamlandığında, gelişmiş ülkelerde çeşitli örnekleri bulunan bibliyoterapi merkezlerinin Türkiye versiyonu, içine hem uygulamayı hem eğitimi hem de araştırmayı alan bir örnek olarak Rami Kütüphanesi bünyesinde kurulmuş olacak.

Rami Kütüphanesi ile Marmara Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Bibliyoterapi Kütüphane Projesi, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve Müdür Yardımcısı Levent Polat’ın koordinasyonunda; Kütüphaneci Zeynep Gözde Şen’in yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Bibliyoterapi Kütüphane Projesi’nin baş araştırmacıları ise Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu ile Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Funda Yeşil ve Araştırmacı Marmara Üniversitesi’nden Doç.Dr. Güssün Güneş’tir.

Kitaplarla iyileş, kelimelerle güçlen!

Broşürü indirmek için tıklayınız.