Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi
Eser Adı
İstanbul Rami Kütüphanesi

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Gerekli fiziki koruma ve güvenlik şartlarını oluşturarak eserlerin sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlayan Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, yazma eserleri sonraki nesillerle ve araştırmacılarla Rami Kütüphanesi bünyesinde buluşturmaya devam etmektedir.

ami Kütüphanesi bünyesinde yer alan Şifahanesi ile de yazma eserlerin fiziki olarak korunmasını ve restorasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra eserlerin dia, mikrofilm, dijital ortamlar ile fotoğraf ve benzeri dijital olmayan ortamlarda arşivini oluşturuyor ve araştırmacılarla buluşturulmasından da sorumlu olan Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, düzenlediği çeşitli etkinliklerle de eserlerin keşfedilmesine katkı sağlamaktadır.