Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi

İstanbul Derleme Müdürlüğü

Ülkemizin kültürel varlığını ve bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin ülkemizde yayımlanmış ve çoğaltılmış olan nüshalarını bünyesinde barındıran İstanbul Derleme Müdürlüğü, bu eserlerin etkin bir biçimde toplanması, elverişli koşullarda saklanması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasından sorumludur.

Geçmişten günümüze kültürel varlığı ve bilgi birikimini taşıyan İstanbul Derleme Müdürlüğü, faaliyetlerini Rami Kütüphanesi’nde yer alan birimden yürütmektedir.