Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Özgün bilimsel araştırmalar yapan ve yapılması için destek veren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk kültürünün yeniden bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet haline gelmesine katı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türk dili, tarihi ve kültürü araştırmalarına önayak olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bilimsel araştırmalara verdiği destek ve düzenlediği etkinliklerle Rami Kütüphanesi’ne de çeşitli katkılar sağlamaktadır.