Rami Kütüphanesi
Rami Kütüphanesi

Yazma Eserler Kütüphanesi

https://cdn.tga.net.tr/rami-prod/library_images/2024/3/14/yazma-eserler-b6811ea7-3bd3-4631-8835-7975a3546d6d.png

Kadim bilginin yeni araştırmalarda kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Yazma Eserler Kütüphanesi, el yazması eserleri okuyucular ve araştırmacılarla buluşturmaktadır. Koleksiyonda tarih, coğrafya, edebiyat, tıp, astronomi, mantık, musiki ve İslami ilimler gibi pek çok kategorideki el yazması bulunmaktadır. Ayrıca kütüphane bünyesinde faaliyet gösteren biyoloji ve kimya laboratuvarlarında yapılan ölçümlerle yazma eserler tarihlenmekte, korunma ve onarılma süreçleri gerçekleştirilmektedir.